Fresher Program

Are you a fresh graduate looking to build a career in E-commerce and Web Development?

Requirement

 • The last year students or already graduated in the Information and Technology, Computer Science, or relevant terms.
 • Have the ability to work full time after training.
 • Passionate about PHP development, have logical thinking.
 • Desiring to be official employees after the internship.

Benefit

 • FREE training which specializes in PHP, e-commerce, and Magento
 • Become official employees after the training with the competitive salary
 • Have a chance to challenge yourselves in the professional and active environment as well as improve your own experience.

Apply

To apply the positions that Mageplaza is looking for:


Yêu cầu

 • Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp trong lĩnh vực CNTT, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan
 • Có khả năng thực tập tại công ty Full time sau khi đào tạo
 • Yêu thích lập trình, có tư duy logic
 • Mong muốn làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Quyền lợi

 • Đào tạo miễn phí, chuyên sâu về PHP, hệ thống thương mại điện tử và Magento
 • Trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thử việc với mức lương hấp dẫn
 • Được thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ bản thân.

Ứng tuyển

 • Để ứng tuyển cho các vị trí mà Mageplaza đang tìm kiếm, các bạn gửi CV [email protected]
 • Email subject: PHP Fresher - Tên đầy đủ
 • Hoặc submit form: Form PHP Fresher

Related Jobs: